Welcome to the
Telkom Community

Get involved. Problem solved.
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted
Member
Posts: 1

Telkom Ontvangs

Kan enigiemand in Koekenaap help? Ek wil weet of daar internet ontvangs is op die plase op pad na Skaapvlei. 

Highlighted
Moderator Moderator
Moderator
Posts: 819

Re: Telkom Ontvangs

Hello @mmvs, jy kan op ons Coverage Map sien watse diense ons het - https://secure.telkom.co.za/today/ucm/

About This Post
  • 1 reply
  • 550 views
  • 1 kudo
  • 2 Contributors